La Esperanza

Dit project wordt La Esperanza genoemd wat in het Nederlands "de hoop" betekent. Het bos is vernoemd naar het gelijknamige landgoed waar het momenteel onderdeel van uit maakt. Het gebied ligt in een community in Paso del Mango in de Sierra Nevada. La Esperanza grenst aan andere bossen van particulieren en ligt tussen de rivieren Girocassaca en Manzanares.

 

Colombia wordt door de stichting beschouwd als kwetsbaar gebied; dit land heeft een groot risico om op korte termijn bos te verliezen omdat op dit moment het overgrote deel nog niet beschermd is. De leden van stichting Hart voor Bos hebben inmiddels een goed netwerk opgebouwd in het, relatief veilige, Sierra Nevada gebied. 

 

Hart voor Bos is in 2019 gestart met fondsenwerving. Pas als voldoende geld is ingezameld kan oerbos worden aangekocht. Vooruitlopend op haar eerste aankoop heeft Hart voor Bos een optie genomen op een bos La Esperanza van ongeveer 10 hectare. De optie loopt in principe tot maart 2021, in de tussentijd heft de stichting het stuk bos al wel in beheer morgen nemen. Komend jaar zal duidelijk worden of de stichting dit bos of een vergelijkbaar bos inde regio zal aanschaffen, net wat gunstiger is voor de stichting en daarmee ook het totale natuurbehoud.  Hart voor Bos streeft ernaar om het aantal reeds beschermde vierkante meters (met donaties en participaties) te beschermen in gebieden met een zeer hoge biodiversiteit en de (vaste) kosten zo laag mogelijk te houden.


Maak jouw eigen website met JouwWeb